Det handler om……..mennesker!
Organisationer er en integreret del af vores sociale og kulturelle liv.
Organisationer er med til at holde samfundet sammen.
Organisationer er menneskelige systemer, som tjener mennesker.

 

Erhvervstilpasset

Organisationsopstilling er i form, udtryk og sprog tilpasset erhvervslivet og organisationer. Man arbejder med helheder, påvirkninger og indflydelser, som ved hjælp af opstillinger kan vise, hvilke forviklinger og mønstre, der påvirker selv meget komplekse virksomhedsstrukturer. Man søger så at sige efter den oprindelige eller egentlige ubalance.

Organisationsopstilling er et dynamisk og virksomt forandringsredskab, som har vundet mere og mere udbredelse, ikke kun for sit enorme potentiale til at afdække grundlæggende dynamikker i et system, men også fordi man får mulighed for at se det fulde billede og alle involverede dele i problematikken. Det giver i langt større grad mulighed for at genskabe balancer og mulighed for at tage konstruktive skridt.

Hvad er organisationsopstillinger?

En Opstilling er en metode til at modellere et team eller en organisation, så de systemiske mønstre og dynamikker bliver synlige. Med en Organisationsopstilling søger vi at stille en diagnose for at kunne lave de rigtige interventioner. Ved hjælp af disse informationer kan opdragsgiveren få indsigt i de potentielle skridt mod en løsning og balancen.

Organisationsopstilling er en videreudvikling af metoden Familieopstilling, som er udviklet af den tyske filosof og psykoterapeut Bert Hellinger tilbage i 1990erne.

Metoden bygger på den antagelse, at alle menneskelige relationer udgør et system, hvori der udspiller sig både bevidste og ubevidste mønstre. Med metoden arbejder man på at bevidstgøre systemets bevæggrunde. Dette gør man ved at lave “opstillinger”.

Ideen med at lave en “opstilling” er at omsætte problemstillingen til et ydre “billede” af systemets dynamik og struktur. For at gøre det bruger man helt konkret mennesker eller figurer, som placeres i forhold til hinanden. Dette kaldes en opstilling, og det interessante er den dynamik, der opstår blandt de opstillede. Det er dynamikken og det, der udspiller sig i og mellem de opstillede, der skaber processen. Og så er man i gang med at afdække de underliggende – ofte ubevidste eller skjulte – grunde til, at disharmonien eller konflikten er opstået.

Opstillingen viser sammenhænge, mønstre og mere komplekse forviklinger, som ofte er tilfældet, når flere parter og instanser er involveret i en problemstilling.

Et kortere videoklip med Jan Jacob Stam om Organisationsopstilling