iStock_000000676012XSmall

Hvad karakteriserer en kompetent Organisationsopstiller?

1. At kunne tænke og begribe ud fra en Systemisk-konstruktivistisk indstilling.

2. Teoretisk og praktisk erfaring i arbejdet med og i organisationer.

3. Solid erfaring og viden om teorierne og metodikken Opstillingsarbejde.

4. Holde proces-fokus og følge fænomenologien.

5. Stærk og fintunet systemisk sansning og intuition.

6. Klar afklaring af opdrag, rammer og forventninger ift. implementering af processen.

7. Skabe mening og flow, som er i overensstemmelse med kontrakten, efterhånden som opstillingen afdækker dynamikker.

8. Personlig integritet og en anerkendende indstilling til alle dele og helheden.

9. At kunne adskille sig fra intentioner og visioner.

10. At vide hvornår en Opstilling vil være den rette interventionsform.