Et kort videoklip, hvor Albrecht Mahr taler om Human Systems, kultur og samvittighed.

Videooptagelsen er fra et kursus i København november 2013


Kurset faciliteres af Albrecht Mahr, oprindelig uddannet læge og psykoanalytiker. Albrecht har videreuddannet sig indenfor Systemisk Psykologi og Systemisk Opstilling. Han er leder af Institute for Systemic Constellation and Integrated Solutions i Würzburg, Tyskland samt direktør for “International Research Group on Political Constellations”. Albrecht er desuden redaktør på tidsskriftet “Fields of Conflict – Fields of Wisdom” – om systemiske opstilling i fred og forsoning.

 

Organisationers iboende intelligens

At være katalysator for bæredygtig udvikling

Wikipedia: Organisatorisk intelligens er blevet defineret som “evnen til at sanse, give mening, og handle af fleksible, kreative, og adaptive veje”

Vi lever i en tid, hvor der skal tænkes ud af boksen, for at finde måder og veje, som i langt højere grad er i tråd med hvad mennesker og verden i dag har brug for… en mere helhedsorienteret og bæredygtig indstilling og tilgang.

Der er på mange måder brug for nye redskaber og måder, til at begribe men også til at arbejde med de udfordringer mennesket er stillet overfor – ikke mindst i organisationer og virksomheder.

På kurset vil vi gå op opdagelse i den systemisk opstilling – en praktisk anvendelig metode, som netop er et bud på en mere helhedsorienteret måde at forstå udfordringer på, men også til at iværksætte en progressiv, konstruktiv og kreativ udvikling. Deltagerne føres ind i den systemiske opstilling og får helt nye, meningsgivende og brugbare måder, til at arbejde med mennesker og organisationer på.

Temaer for kurset er:
– Om organisatorisk iboende intelligens
– At generere systemisk og organisatorisk viden
– Landkort over den systemiske sammenhængskraft
– Hvordan man kan skabe helhedsorienterede mål
– På opdagelse i forudsætninger for succes
– Hvordan man skaber eller genskaber et stabilt nærvær

Kurset henvender sig til alle, som arbejder med organisationer, coaching, mennesker i udvikling og lignende.

Praktiske oplysninger

Sted: Thorvaldsensvej 3, baghuset 1. sal, 1871 Frederiksberg C

Dato: 18. – 21. september 2014.

Pris: Kr. 5.000.

Tilmelding: Klik her

 

Albrecht Mahr

2a71a347f0er en meget værdsat underviser og anses for at være blandt den absolut elite indenfor området, hvorfor hans primære undervisning er på det internationale niveau. Hans dybe engagement i forhold til bæredygtige projekter, gør ham til en efterspurgt konsulent og facilitator.