Praktiske oplysninger

Uddannelsen består af fem moduler a fire dage. Den strækker sig over et lille år. Du skal regne med at bruge tid mellem modulerne i studiegrupper og/eller arbejde med cases fra din hverdag. Uddannelsesdagene er en blanding af teoretiske oplæg fra danske såvel som udenlandske undervisere og praktiske øvelser med cases fra deltagernes hverdag. Uddannelsen er hovedsageligt praktisk funderet: learning by doing, da det er den dynamiske og innovative proces, der giver størst udbytte i en læringssammenhæng. Der vil henvises til litteratur med metodens teori, som man kan studere mellem modulerne.

Certificering og deltagerbevis

Alle deltagere vil modtage bevis for deltagelse på uddannelsen.

Hvis man ønsker, er det muligt at blive certificeret. Dette kræver opfølgning af følgende:

  • Deltagelse i 3 lærer-superviserede grupper a hver 4-6 timers varighed.
  • Aflevere en 5 – 10 siders skriftlig opgave indenfor om valgfrit emne indenfor Organisationsopstilling.
  • Life-facilitere en Organisationsopstilling, hvor en færdiguddannet Organisationsopstiller samt en censor er tilstede.

Prisen for certificering er kr. 3.000. Datoer kan planlægges og aftales under uddannelsesforløbet.

Datoer:
1. modul: 19. – 22. marts 2015
2. modul: 14. – 17. maj 2015
3. modul: 3. – 6. sept 2015
4. modul: 26. – 29 november 2015
5. modul: 25. – 28. februar 2016

 

Pris

Kr. 35.000  fordelt på 3 rater:
1. rate: Depositum á kr. 3.000 betales ved tilmelding.
2. rate: Kr. 16.000 betales 10. marts 2015
3. rate: Kr. 16.000 betales 1. oktober 2015

OBS: Betales hele beløbet inden d. 1. februar 2015 er prisen kr. 33.000

Sted:
Human Vision
Thorvaldsensvej 3, baghuset 1. sal,
1871 Frederiksberg C.

Tilmelding: pr. mail til info@isfo.dk