Træningsgruppe

For at integrere stoffet og styrke færdigheder opfordrer vi deltagerne til at forme træningsgrupper mellem modulerne. Ligeledes støttes deltagerne i at finde måder at integrere Organisationsopstilling, Systemisk Opstilling og Systemisk Coaching i deres aktuelle arbejdssituation.

 

“Trænings-opdrag”

På to af modulerne vil der inviteres virksomheds-klienter udefra, som vil præsentere deres problemstilinger. De inviterede vil være teamledere, virksomhedsejere eller selvstændige, som vil deltage et par timer. Første gang vil facilitatoren arbejde med opgaven og anden gang vil deltagerne selv skulle tage sig af opgaven. Begge gange reflekteres der over interventionerne og sidste gang givers der lærersuperviseret feed-back.

 

 

Uddannelsens indhold og formål

Organisationsopstilling udfordrer hverdagens lineære logik og vores sædvanlige rationelle måde at gå til problemer på. Organisationsopstilling er en anerkendende og inkluderende måde at anskue  forviklinger i en organisation på.
Med metoden kan man afdække kompleksiteter og problemstillinger, som eksisterer i flere lag. Metoden åbner for refleksion, kreativitet og dyb indre indsigt og åbner for nye innovative fremtidsperspektiver.

Undervisningens formål er, at deltagerne efter endt uddannelse kan bruge metoden Organisationsopstilling og den systemiske tilgang i arbejdet med organisationer, virksomheder og andre arbejdsrelaterede opgaver.

Uddannelsen giver en solid indføring i de fundamentale teorier, som metoden hviler på. Sigtet er, at deltagerne kan “sanse og tænke” systemiske helheder. Herefter føres deltagerne ind i de forskellige anvendelsesmuligheder og tilgange for at sikre en bred interventions-palette. Foruden oplæg og teoretiske oplæg vil der være praktiske demonstrationer med emner fra deltagernes egen virksomhed eller faglige opgaver.
Da Organisationsopstilling både består af teori og metodik, men i høj grad også af facilitatorpersonens evne til at favne kompleksiteter, dybde, menneskelig indsigt og åbenhed, trænes dette løbende gennem hele uddannelsesforløbet.

I løbet af uddannelsesforløbet vil der sammen med deltagerne planlægges 2 lærersuperviserede træningsdage, som fastsættes på første modul.

Vi har god erfaring med, at deltagerne ligeledes læser den anbefalede litteratur og i det omfang der er muligt, evt. taget initiativ til studie- og læsegrupper.

 

Moduloversigt

1. modul: Organisationsopstillingens optik – om at “se” i systemer
De grundlæggende begreber og teorier og værktøjer.

2. modul: Skabe helhed – om at navigerer i kompleksiteter
At arbejde med komplekse systemer og menneskelige dynamikker.

3. modul: Danse med systemer – om engagement, udfordringer og konflikt 
At uddrage læring… også når det er vanskeligt.

4. modul: At åbne skattekisten – om metodens mangfoldighed
Opstillingens mange udtryk og de svære udfordringer.

5. modul: Struktur, System, Stakit – om at komme ind til benet
At diagnostisere og forenkle Opstillingprocesserne.

Indholdet i Master Training vil være:

  • Indføring og træning i de grundlæggende begreber, interventionsteknikker og metodens anvendelsesmuligheder.
  • Grundlæggende teorier og principper bag Organisationsopstilling og Systemisk Opstilling.
  • Interventionsformer inden for Organisationsopstilling og Systemisk Opstilling.
  • At bevæge sig mellem Opdraget, Opstillingen, fortolkningen af opstillingen samt udbyttet af opstillingen.
  • At kunne skelne mellem forskellige systemiske niveauer.
  • At koble Organisationsopstilling med de gængse og elementære organisationsteorier, systemteorier og ledelsesmæssige koncepter.